Gloria in altissimis Deo et en terra pax hominibus bonae voluntatis.

postat 16 mar. 2012, 05:50 de Loja Athenaeum

          Acesta este salutul îngerului adresat neamurilor, Luca II-14, salut etern peste veacuri la marele eveniment al venirii lui Hristos pe pământ.

          Este un salut ce îndeamnă lumea la pace, la unitate, la dragoste.

          El îndeamnă la bunăvoie - pe om – ca omul să devină făcător de pace. Let V-9

          Hristos Fiul lui Dumnezeu – se naşte pe pământ – cu cântece de slavă, ce îndeamnă pe om la înălţarea sa sufletească – Hristos pe pământ înălţaţi-vă! (Catavasiile Naşteri)

          Măreţul act al naşterii a fost prezis în Vechiul Testament – arătând că el face parte dintr-un plan divin al răscumpărării omului – Fac.III-15 – om ce a fost creat de Dumnezeu din iubire, cu iubire şi pentru iubire – căci definiţia lui Dumnezeu este iubirea.

          El vine-n lume nu pentru a Sa voie ci să facă voia Celui care L-a trimis – adică să-l răscumpere pe om şi să-l ridice la starea de la început. Ioan III-16.

          El este Iisus - Mântuitorul – Răscumpărătorul Lit II-21, căci va salva lumea prin El prin jertfa Sa – prin umilinţa Sa. Ioan III-17, Filipeni II-8.

          Nu a venit în lume cu salvă  - ci a venit modest, umil – aşa cum era poporul din care a făcut parte – un popor umilit de păgâni – un popor ce parcă era părăsit de Dumnezeu – ce trăia cu amintirea vremurilor glorioase ale lui David şi Solomon.

          A venit în lume, când speranţa salvării abia de se mai întrezărea – când negura păcatului era apăsătoare – când parcă nimeni nu mai nădăjduia la nimic.

Dar iată - bucurie mare – căci El, Soarele Dreptăţii răsare – arătând bucuria unui nou început în lume.

Hristos se naşte! – iar Naşterea Sa este precedată de Steaua de la Răsărit, ca un semn mare pe pământ – stea ce a fost cunoscută şi aşteptată de marii înţelepţi ai Orientului Antic.

Ei au ştiut acest lucru – al apariţiei Stelei – căci în lumea antică – în conştiinţa ei exista acest lucru – această cunoaştere, această aşteptare – a unui Răscumpărător – sau a lui Mesia cum era numit de Legea Veche.

In fiecare Lege Veche se aminteşte de Steaua lui David – de mlădiţa  lui Iesei – de urmaşul lui David ce va purta sceptrul lui Iuda – urmaş ce se va naşte cândva în Betleemul Iudeei.

Aceste lucrări erau cunoscute de magii învăţaţi ai timpului şi mai ales de rabinii exegeţi ai cărţilor sfinte ale profeţilor.

Magii erau nu numai învăţaţi ci şi demnitari ai lumii antice - crai aşa cum îi numesc colindele noastre româneşti.

Au văzut Steaua Lui şi au urmat drumul ei până la Betleem unde au adus daruri Pruncului Sfânt, daruri de aur, smirnă şi tămâie – recunoscându-l pe Prunc ca Împărat – ca Mare Învăţător al neamurilor – şi ca Dumnezeu. Lit II-11.

 Străini de neamul evreiesc magii au adus darurile aşa cum au simţit, cum au fost inspiraţi.

Pruncul a venit în lume umil nu în palat ci într-un sălaş al animalelor – aici a primit şi mulţumirea umililor păstori – cu daruri de mieluţi aşa cum cerea Legea lui Moise.

Naşterea este minunea cea mare a arătării lui Dumnezeu în trup – minune ce de peste 2000 de ani bucură sufletele şi le înalţă.

Această minune au trăit-o magii şi păstorii martori ai sublimului eveniment – plin de fastul creat de îngerii ce vorbeau cu păstorii şi de oastea cerească. Luca II-13.

 Îngerii binevesteau îndemnând pe oameni la iubire , la pace şi toleranţă.

Au trecut peste 2000 de ani şi lumea orbăcăie încă în negura ignoranţei, a păcatului, a răutăţii, a războaielor şi a răzbunării.

Şi totuşi la ceasul minunat al venirii lui Hristos pe pământ cerul şi pământul se unesc îngeri şi oameni cântă şi împreună slăvesc Naşterea, săltând de bucurie.

Solemna oră suna când Dumnezeu cobora pe pământ. De la un capăt la celălalt al gloriei răsună cântece şi colinde închinate Naşterii Pruncului şi Stelei de la Răsărit. Sublim şi măreţ este acest timp al Naşterii când trăieşti acest moment în muzica terestră şi celestă la unison.

“Slavă ţie stea curată voie bună pe pământ!” Nu poţi să nu exclami –„ O ce veste minunată”! – s-a dat nouă prin Evanghelie. Nu poţi să nu strigi de bucurie – şi să nu îndemni ca în acest ceas – “nu uita române să fii bun”.

Aşa cum spune Oda Bucuriei – să strângem rândurile lângă Pruncul Sfânt şi să-i aducem darurile noastre – de iubire, de fapte bune milă şi toleranţă.

Niciodată să nu afirmăm că ştim adevărul – căci Adevărul este Hristos. El este calea – este lumina, este pacea.

Dar noi uităm aceste lucruri voit adică dăm frâu liber şi conştient instinctelor şi nu inimii şi raţiunii căci ne place dezbinarea, răzbunarea, ura, şi nu iubirea – pacea – conlucrarea în unitate ca toţi una să fim în Hristos.

El ne iubeşte – noi îl urâm şi dispreţuim prin neunirea şi neiubirea dintre noi  prin mândria noastră şi dezbinarea dintre noi în care trăim.

El Domn al Păcii ne-a adus pacea – ca în ea să fim fraţi dar iată că fraţii se urăsc între ei din dorinţa de ambiţie şi slavă deşartă, uitând că dezbinarea nu aduce nimic bun între noi.

În lumea de azi Naşterea Pruncului Sfânt ne îndeamnă la unitate în comunitatea noastră creştină ca toţi să fin una aşa cum ne-a poruncit El. Ioan XVII

Să avem credinţă, să avem iubire ca să ne numim fii ai luminii – lumină ce am preţuit-o de la Hristos prin Steaua Betleemului.

La acest Mare Praznic şi început de nou an să fim mai buni, mai toleranţi, mai curaţi, ca să putem avea în noi şi cu noi bucuria Naşterii ca să putem cu toţii să cântăm gând lângă gând, inimă lângă inimă “ Colindul Sfânt şi Bun!”

Crăciun Fericit!

 

 

Viorel Danacu 33 ,

MARE MAESTRU ,

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

 

BUCURESTI 07.03.2012