Prezentare
Pentru  informatii,  carti documente, arhive studiu, contactati Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucuresti. Presedinte dr. VIOREL DANACU 33° Contact: cuvant_masonic@yahoo.com


Istoria MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI – 

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

Masoneria aşa cum o cunoaştem azi a ajuns pe teritoriul României la începutul sec. XVII, venind de la Istambul odată cu corăbiile ce cărau grâul, mierea şi berbecii către capitala de atunci a Imperiului Otoman. Pe uscat a ajuns pornind din ţările Germanice.
Masoneria română speculativă constituie prima lojă la Iaşi. Este atestată documentar în 5734, întâiul Mare Maestru fiind însuşi domnitorul Moldovei Nicolae Mavrocordat, care a preconizat şi a început lucrări masonice, fapt pentru care a fost mutat în Principatul Munteniei. Se cunosc ofiţerii primei loji, aceştia fiind boieri (nobili) pământeni.
Masoneria franceză a avut un rol determinant în revoluţia lui Horea în 5794. Horea, edificator de case şi biserici, frate mason, a putut ajunge până la Împărat în baza dreptului de vizita acordat de o lojă vieneza – loja Binefacerea. Există planşa ţinutei, precum şi rezumatul cuvintelor pe care le-a rostit. Prin sacrificiul său, Horea a coborât în cuvânt, din cuvânt în legenda, constituind şi astăzi o prezenţă în Ţara Moţilor – Tirolul României, cum i-a fost spus de fratele Octavian Goga.
Un alt eveniment important îl constituie Unirea Principatelor Moldova şi Tara Româneasca la 24 ianuarie 5859. Unirea a fost gândita de masoni şi realizată de fraţi prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al ambelor principate.
Marele Cuza nu şi-a dorit domnia. A fost propus Vasile Alecsandri care a renunţat, apoi Mihail Kogălniceanu, care a renunţat şi el, ca în cele din urma să fie ales fostul pârcălab de Galaţi, devenind prin reformele în cheie masonică Marele Domnitor Alexandru Ioan. Datorită înţelepciunii lui şi a sfetnicului său, Mihail Kogăniceanu (şi el frate mason), guvernul României din acea vreme a pus în aplicare eliberarea sclavilor manăstiresti, mai înainte ca Statele Unite sa-i fi eliberat pe cei de culoare de sub sclavie. Ideea de Libertate, Egalitate, Fraternitate, ideea de Lumina născută din Adevăr, ideea că omul poate deveni mai bun, că este perfectibil, au călăuzit de-a lungul timpului lucrarea masonică romanească.
Întâia Mare Loja, cu caracter capitular, s-a instalat la Bucureşti, capitala de astăzi a României la 5880, iar primul Mare Maestru ales a fost Constantin M. Moroiu.
Convinşi că dintotdeauna Masoneria şi-a împletit Lucrarea cu marile idealuri ale naţiunii, duminică 1 septembrie 6002 Marele Consiliu al Marii Loji Naţionale A României, a rememorat, printr-o suită de expuneri, atmosfera de înaltă emulaţie fraternă ce domina Masoneria Română a anului 5880.
Acţiunile masonilor în slujba ţarii constituie expresia unei activităţi ce a onorat în cel mai înalt grad rosturile către care era orientată Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, desăvârşită la 8 septembrie 5880 de ilustrul Mare Maestru Constantin M. Moroiu.
Acordând întreaga recunoştinţă şi admiraţie fraţilor ce au condus destinele, a fost decretată, la cererea Marelui Consiliu, în ţinuta ceremonială din 1 septembrie 6002, ziua de 8 septembrie, ca supremă sărbătoare pentru întreaga Obedienţă a Marii Loji Naţionale A României, continuatoare a idealurilor şi modelului Lucrării de aleasă ţinută începută la 8 septembrie 5880 şi menţinută neîntrerupt până astăzi.
Decretul este întărit prin document semnat de Primul Mare Maestru Ales al Masoneriei Române, în calitate de păstrător şi continuator al acestei tradiţii sacre, în virtutea puterilor ce i-au fost conferite în momentul în care a regularizat Masoneria Română de după 5989.
Totodată,  prin Decretul Marelui Maestru al Marii Loji Naţionale A României, au fost conferite Brevetele pentru cea mai înalta distincţie: „Marea Cruce Masonică a României”, acordată Primului Mare Maestru Nicu Filip, precum şi Post-Mortem, Marilor Maeştrii Adrian Dohotaru şi Sever Frenţiu, încorporaţi în eternitate.
Din treaptă în treaptă, în desfăşurarea timpului, masonii au fost prezenţi în 5918 la Marea Unire, când Transilvania – Ţara de peste pădure – constituind prin sanctuarele de la Sarmisegetuza însăşi inima României, se va alipi României. Vocile care au răsunat cu ani în urmă pe Câmpia Libertăţii în tumult la Alba Iulia vor consfinţi pe veci Marea Unire.
Recunoaşterea de către marile puteri se datorează în cele din urmă geniului lui Ion Brătianu, care prin delegaţia română în frunte cu Alexandru Vaida Voievod îl vor convinge pe Clemenceau de legitimitatea acestei recunoaşteri. Acelaşi aport major însemnat îl va avea Regina Maria, descendentă a două case imperiale, care îl va convinge pe “Tigru”, până atunci neînduplecat. Regina Maria era fiica Marelui Maestru al Angliei şi într-un grad de foarte apropiată prietenie cu Regele Împărat al Angliei, George al V-lea , Fost Mare Maestru al Marii Loji a Angliei până la urcarea sa pe tron. Astfel, în culisele istoriei atât de întortocheate, masonii au fost întotdeauna prezenţi, aducându-şi aportul lor la consolidarea drepturilor legitime ale ţării, cu care au avut întotdeauna o identitate de destin.
Masoneria română a continua lucrarea, menţinând verticalitatea coloanelor cu toata oprimarea la care a fost supusă de-a lungul ocupaţiei naziste precum şi a celei neo-comuniste. Fraţii care ne-au precedat au activat în vremuri de restrişte. Datorita lor lumina în masoneria română nu s-a stins niciodată.

Greul, obolul suferinţei s-a petrecut aici pe teritoriul nostru legitim, pe care nu l-am părăsit niciodată, a activităţii noastre neîntrerupte prin care am susţinut Lucrarea. Fraţii s-au ajutat reciproc, spun mărturiile, dovada, în lagărele de muncă forţată, cu nimic mai prejos decât Auswitz, Belsen… Metodele au fost diferite, noi nu am cunoscut cuptoarele morţii, care depăşesc ca amploare şi modalitate a crimei orice imaginaţie umană.
Familiile s-au ajutat reciproc, în timp ce fraţii erau internaţi în lagăre. Undeva în nevăzut, în pretutindeni, a existat o rezistenţă. Fraţii, mulţi fraţi, sunt convins că nu au crezut că ocupaţia comunistă va avea sfârşit în secolul care a apus. Dar iată, Dumnezeu a vrut ca oroarea să se prăbuşească în sine, ca trista utopie, cum a numit-o Vaclav Havel, să aibă sfârşitul la care am asistat. Nu ştiu, deşi am căutat să mă documentez, dacă alte frăţii masonice din alte teritorii ocupate au avut o soartă ca a noastră.
Un argument hotărâtor, îl constituie, în continuitatea lucrării, hotărârea Suveranului Mare Comandor C. Belu, de a strămuta Supremul Consiliu al României la Paris, prin intermediul Dr. Leonida Vladimir.
Fratele Fred Cerchez a ţinut baniera masoneriei româneşti cu demnitate înălţată în viforul istoriei, a vânturilor nu o dată contrarii.
Fraţii noştri, evrei, emigraţi în Israel, s-au simţit în continuare români. Loja a sărbătorit anul trecut 50 de ani de activitate continuă, lucrând în limba română.
S-au depus toate eforturile de a reconstitui cât mai aproape, cu exactitate de adevăr, luând contact cu veteranii-Plesuvii, dintre care cei mai mulţi astăzi sunt la Orientul Etern. În viaţă mai sunt câţiva. La unison, informaţiile coincid, constituind fără variante, un singur Corpus. Întâia ţinută în Libertate după 5989 a avut loc în ziua de Sf. Ştefan 5989, în Templul Memorial din str. Radu de la Afumaţi. Au fost cinci: Anton Dimitriu, Nicu Filip, Edmond Nicolau, Mircea Sion si Ion Udrea.
„A fost această ţinută istorică, de-a dreptul emoţionantă, ne-am strâns în ţinută deschisă, recunoscându-ne fraţi. Deasupra era steaua înflăcărată, pe un altar improvizat, echerul şi compasul deschise la gradul 1, la loc vizibil aşa cum impune rânduiala.”
Lipsa unui document al acestei ţinute este explicata de fratele Edmond Nicolau prezent acolo: “Eram atât de cuprinşi de emoţie, încât nimănui dintre noi nu i-a stat capul la asta. Era firesc, n-am crezut să apuc ziua asta, după 45 de ani de ocupaţie sovietică, făcută cu mână românească.”

Astăzi dintre cei cinci mai trăieşte doar ill.fr. Nicu Filip.
A urmat o perioada benefică pentru masoneria română. La modestul sediu “La Curte”, cum i s-a spus dintotdeauna, s-a făcut un instructaj temeinic, fraţii adunându-se din trei în trei zile în ţinute prelungi, descoperindu-li-se în dinamica ritualurilor – mă refer la cele trei grade – adevărurile adânci, eterne pe care le conţin.
Aici au conferenţiat Edmond Nicolau, Nicu Filip, Mircea Sion, aceasta în mod susţinut; au fost invitaţi, în ţinute albe, diferite personalităţi din varii domenii, care i-au luminat pe fraţi.
Se găsesc şi acum în uriaşul pod al templului, caprele şi scândurile, cu care se constituia, în potcoavă, masa. Nu exista taxă de participare, ci fiecare venea cu ce putea.
, împuternicitul American pentru S-E Europei,                  Arnold Hermann. Ca element suplimentar, fr.Arnold e născut în Bucureşti.     Mai târziu, într-o ceremonie impresionantă, făclia luminii este trecută, de ill.frate Di Bernardo – Mare Maestru al Italiei, la Pallazzo Giustiniani, în mâinile Marelui Maestru Nicu Filip, în prezenţa şi cu girul împuterniciţilor speciali,  H. Doug Lemmons, Arnold Hermann.\fr\Toata aceasta activitate nu a rămas fără rezultate. La 24 ianuarie 5993 la complexul “Lebăda”, din iniţiativa ill . Fr. Nicu Filip, după atâţia ani, s-a regularizat Masoneria Română, care intra prin acest act istoric, în circuitul recunoaşterilor planetare. La “Lebăda” este înscăunat Primul Mare Maestru ales sub auspiciile Marelui Maestru al Italiei Giuliano Di Bernardo. Ia parte la ceremonie ill
Odată cu regularizarea Masoneriei Române, operă a ill.Nicu Filip, acesta ne-a investit cu un nou orizont, dar şi cu obligaţii morale masonice civice atât pe plan naţional cât şi transfrontalier.
Ordinul Masonic Român contemporan este în esenţa sa, continuatorul tradiţiilor şi lucrării masonice în spaţiul carpato – dunăreano – pontic din ultimii 180 de ani. Deşi rupt după căderea României în interiorul lagărului comunist, printre supravieţuitorii „obsedantului  deceniu” al dictaturii staliniste şi apoi al sfertului de secol de recluziune naţională ordonată de Nicolae Ceauşescu, s-au aflat luminile care să continue lucrarea tradiţională a Masoneriei. Acest lucru trebuie spus cu hotărâre. Ill.Fr. Nicu Filip este simbolul, cheia pentru înţelegerea stării de fapt din cadrul Ordinului Masoneriei Române de astăzi.
Dacă la începuturile sale, s-a constituit ca element de coeziune a generaţiei lagărelor comuniste, Marea Lojă a evoluat în societatea românească spre o mai mare cuprindere a generaţiei formate între 5950 – 5970, cei numiţi tehnicienii socialismului, cei care au făcut prima reformă, eşuată în timp, a comunismului stalinist. Această generaţie de stânga, fără a avea nici un fel de tangenţă cu elementele cheie ale sacrului (fie religios sau masonic) a privit continuarea lanţului masonic ca pe o curiozitate şi apoi ca pe un element lipsă în viaţa lor spirituală, care trebuie cunoscut şi însuşit.
În ceea ce priveşte Marii Ofiţeri şi Marii Demnitari ai Lojii, fiecare provincie trebuie să fie prezentă şi reprezentată în Marele Consiliu. Astfel, Clujul şi Alba Iulia, Timişoara şi Craiova, Aradul şi Suceava, Constanţa şi Iaşiul – enumerarea nu este limitativă – trebuie să fie reprezentate, fiind parte în hotărârile ce se iau.
Un moment important pentru Masoneria Română s-a consumat în cadrul vizitei în România a  Marilor Maeştrii ai Marilor Loji din lume. Discuţia dintre Marele Maestru Kalmanovici cu Primul nostru Mare Maestru ales Nicu Filip, a rectitorit Masoneria Română, venind amândoi uniţi printr-o singura bătaie de inima, pe care nimeni şi nimic nu ar fi putut sa o clintească. Erau amândoi şi timpul îşi pierduse valenţele curgerii.
Întreaga delegaţie făcea un lanţ nevăzut în jurul nostru, în jurul ill. Nicu Filip, stâlp de rezistenţă al Ordinului pe teritoriul nostru Legitim, frate, care la Braşov va deschide lupta pentru înlăturarea corupţiei infiltrată în Ordin.
Dintotdeauna, masonii de pe teritoriul României, au fost solidari cu ţara. Aceasta, îndreptăţeşte să explicăm de ce prima Constituţie în libertate, prima Constituţie a unei Masonerii Regulare, a unei masonerii care pune primatul credinţei în Dumnezeu a fost votată să se desfăşoare într-un Convent convocat la Alba Iulia. Într-un Convent în care delegaţi de pe toate întinderile ţării să fie prezenţi, convergenţi la oraşul simbol al unităţii tuturor românilor, care este şi va fi Alba Iulia.
Proiectul de Constituţie prezentat Conventului, a fost înfăţişat adunării împreună cu un alt proiect redactat în taină, contrar uzanţelor masonice care implică adevărul şi încrederea. Cele două proiecte au fost prezentate integral Conventului, care punând la vot a acceptat proiectul fratelui Voiculescu, înlăturând proiectul cel de-al doilea ca neconcludent, neîndeplinind aspiraţiile Masoneriei Române în acel moment.
Constituţia de la Alba Iulia a fost prezentată de fratele Voiculescu, pusă la vot, articol cu articol, şi întrunind unanimitatea a fost votată şi promulgată prin Decret de către Marele Maestru.
Conventul Ordinar, alege ca Mare Maestru, pe regretatul frate Dohotaru Adrian. Marele Maestru Nicu Filip avea dreptul la încă un mandat, în conformitate cu prevederile constituţionale.
A renunţat însă de a-şi reînnoi propunerea de candidatură, trecând din proprie iniţiativă ciocanul fr\ Arnold Hermann, care va dirija lucrările.
Mandatul Marelui Maestru Adrian Dohotaru va dura puţin, 5-6 săptămâni, el fiind victima unui accident.
Masoneria Română, în speţă Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, a avut demnitatea şi curajul să ia poziţie împotriva corupţiei practicată în Ordin, corupţia fiind elementul cheie care a făcut ca terorismul să aibă puterea pe care am văzut-o în lume.
In aceasta lumina la Conventul Extraordinar de la Braşov 13 – 14 aprilie 6002, noul Mare Maestru al Marii Loji Naţionale A României a fost ales prin vot deschis, persoana fratelui Viorel Dănacu.
Toate măsurile iniţiate de Conventul Extraordinar de la Braşov, vizează promovarea intereselor naţionale ale României, susţinerea integrării Euro – Atlantice, asigurarea bunăstării pentru Poporul Român, consolidarea statului de drept, căutarea progresului permanent al României, susţinerea reformelor iniţiate de Preşedintele României şi de Guvern.
În felul acesta, Ordinul Masonic Român sprijină, ca întotdeauna în ultimele secole, realizarea obiectivelor naţionale ale Poporului Român: modernizarea politică şi economică, asigurarea unităţii şi independenţei naţionale, progresul social şi edificarea statului de drept.
Modificările aduse Constituţiei Marii Loji Naţionale A României şi noul program de guvernare, izvorâte din discuţiile purtate la Braşov, vizează, ca priorităţi directe şi imediate, eliminarea corupţiei din cadrul Ordinului, transformarea Marii Loji Naţionale A României într-un cadru de discuţii şi cercetări îndreptate spre edificarea binelui României şi al Umanităţii precum şi spre onorarea nevoilor de Adevăr ale fraţilor şi sprijinirea prin toate mijloacele a integrării României în NATO şi în UE.
Printre modificările aduse Constituţiei se numără şi unele legate de promovarea comunicării interne între membrii Ordinului. Acestea au devenit necesare întrucât, în ultimii ani, Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice s-a extins foarte mult, multe persoane onorabile alăturându-se lojilor. Din această cauză s-au operat modificări de natură să garanteze permeabilitatea structurilor de conducere ale Marii Loji Naţionale A României, libertatea candidaturilor tuturor masonilor îndreptăţiţi la orice funcţie şi reprezentarea în Marele Consiliu a fraţilor din diferite Oriente de pe întreg teritoriul României.
După cum se cunoaşte, Ordinul Masonic se bucură de o reală şi impresionantă tradiţie în România. În firul vremii, fraţii din cadrul Ordinului, au participat direct la toate evenimentele care au marcat constituirea statului naţional unitar român. Şi nu de puţine ori, Masonii Români şi-au dat tributul lor, sub forma supremei jertfe, în situaţii în care s-a decis soarta tării.Pentru materializarea acţiunii de a transforma Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice într-un spaţiu de cercetare a nevoilor societăţii româneşti şi de identificare a căilor şi mijloacelor necesare progresului şi modernizării, Conventul a decis înfiinţarea Lojii de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, în care lucrează de 10 ani ill. Nicu Filip care îi va reuni, ca membrii sau vizitatori, pe fraţii care sunt preocupaţi de dezvoltarea gândirii masonice şi de problemele cu care se confruntă societatea contemporană, devenind astfel coloana de susţinere istorică, socială şi în cea mai mare parte metafizică a structurilor, ce am început a dezvolta împreună cu ilustrul frate Nicu Filip.
Loja de Ritualistică Comparata si Cercetare Masonica constituie dovada maturităţii gândirii masonice prin adâncirea izvoarelor şi convergenţa lor într-o entitate doctrinară constituţional filozofic masonică.
Masoneria constituită pe teritoriul României a găsit un fond fertil, arhaic, precreştin; de unde caracterul profund religios înclinaţia spre meditaţie şi tradiţionalism a poporului român.
Loja de Cercetări propune punerea în discuţie şi demararea unei Enciclopedii Masonice Universale, de concepţie originală.
Lucrarea implică profesionalitate şi o continuă supraveghere de ansamblu, termene fixate de colectivul redacţional.
Ca punct de plecare va fi trimisă o adresă către toate Marile Loji de la care am primit recunoaştere, rugând fiecare Mare Lojă să binevoiască ca pe un număr de pagini să-şi constituie în limba Engleză, propria sa istorie de la origini până în zilele noastre. Lucrarea la Enciclopedia Masonică a început deja. O lucrare complexă la care  participa fraţi din Obedienţă.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este Obedienţă autonomă, suverană, recunoscută de masonii de pe teritoriul României.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este profund  tradiţională, păstrătoarea cu stricteţe a neclintitelor Landmark-uri.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice a fost regular constituită din trei Loji regular constituite, primind Lumina de la Mari Loji Regulare universal recunoscute şi continuă tradiţia masonică prin Conventul Extraordinar de la Braşov 13-14 aprilie 6002, prin noi şi ilustrul Frate Mare Maestru Ad Vitam Nicu Filip, ctitorul masoneriei regulare contemporane de Rit Scoţian Antic şi Acceptat pe teritoriul României.
Marea Lojă Naţională A României şi Lojile de sub Obedienţa sa nu întreţin nici o relaţie masonică sau de altă natură cu Loji mixte sau corpuri care admit femei între membrii lor.
Masonii ce alcătuiesc Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, proclamă cu tărie credinţa Întru Marele Arhitect al Universului, în puterea şi voinţa Sa revelată, în nemurirea sufletului, în Constituţie şi este profund tradiţională, păstrătoare cu stricteţe a neclintitelor Landmark-uri.
Cele trei Mari Lumini ale Masoneriei Universale: Cartea Legii Sacre (Biblia, Torah, Coranul sau Zend Avesta, după caz) deschisă, Echerul şi Compasul, sunt în deplină cinstire, aşezate la vedere, pe tot timpul lucrărilor ce se desfăşoară în Lojile de sub Obedienţa Marii Loji Naţionale A României.
La Orient, stau cele trei Mari Simboluri Sacre: Ochiul lui Dumnezeu în Triunghiul Sacru, Soarele şi Luna, de o parte şi de alta a lui, patronând dinspre Orient rândurile de fraţi corespunzătoare celor două coloane fundamentale „J” şi „B” .
La Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, pe peretele corespunzător poziţiei Soarelui, înspre Orient, este arborată Baniera Marii Loji Naţionale A României, iar pe cel corespunzător Lunii, este arborat Tricolorul României.
În mod solemn şi sacru, orice iniţiat în masonerie, va depune jurământul cu mâna stângă şi privirea aşezate deopotrivă pe Cartea Legii Sacre deschisă, pe Echer şi pe Compas, pentru a vibra în armonia dintre cuvânt şi sacralitatea divinului.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice are suvera¬nitate masonică deplină pe întreg teritoriul României, asupra Lojilor de sub Obedienţa sa. Se autoguvernează, având putere absolută asupra Lucrării celor trei grade: Ucenic, Calfă, Maestru.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice nu-şi împarte autoritatea cu nici o altă putere masonică sau laică asupra celor trei grade amintite şi nici un demnitar din conducerea vreunui Rit nu poate deţine în paralel demnităţi şi funcţii în Marele Consiliu al Marii Loji Naţionale A României.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, autorizează funcţionarea în teritoriul pe care îl guvernează a Riturilor de perfecţiune, universal acceptate.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice şi Lojile de sub Obedienţa sa, în timpul Ţinutelor rituale, interzice discuţiile politice, religioase sau de afaceri.
Masoneria de Rit Scoţian Antic şi Acceptat, lucrând pe teritoriul României trebuie să reprezinte coloana de susţinere morală, materială şi socială a naţiunii române. Masoneria, prin lucrarea sa, contribuie la garanţia drepturilor cetăţeneşti şi respectul naţiunii noastre în lume.
Marea Loja Naţională a României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice participă activ la viaţa de zi cu zi a României.
Avem astăzi o Lojă ţărănească, care lucrează pentru ridicarea materială, socială a satului românesc. Suntem pe cale de a înfiinţa noi triunghiuri ţărăneşti, în alte puncte ale ţării, la Putna, Teleorman, Maramureş.
Masoneria îşi propune să depună eforturile  ca ţăranul român, devenind agricultor, acesta să ducă la închegarea unor microferme, cu randament sporit, cu mijloace mecanice de lucru, cu un sprijin sporit şi competent al organelor statale.
Am mai spus-o, ţăranul roman nu trebuie căutat în balade, în muzee de artă folclorică, nici în literatură.
Ţăranul român, dintotdeauna a constituit clasa cea mai năpăstuită. A dat cu sapa, a tras cu coasa, jumătate din an pus să hiberneze. Masoneriei îi revine rolul să-l facă pe ţăran contemporan epocii, conştient că este o forţă care poate realiza enorm pentru ca ţării, întregii naţiuni să-i meargă bine, restabilind astfel un echilibru între sat şi oraş.
Avem un cler care şi-a dat din plin obolul de suferinţă şi moarte în închisorile şi lagărele de muncă forţată, a căror amintire încă cutremură de groază, dar care acum s-a estompat şi continuă să se estompeze, devenind istorie, subiect de discuţie în mari adunări filozoficeşti.
Noi românii suntem – naţiunea în majoritatea ei – creştini ortodocşi. N-am oprimat celelalte culte, nicicând. Nu am dărâmat bisericile sub ocrotire papală cu tunul cum a făcut-o la ordinul habsburgic, generalul Bem.
Este de dorit să avem Preoţi Masoni, pe care îi chemăm să ne cunoască, să cunoască idealurile şi eforturile noastre pentru unire şi respectul celorlalte religii. Preoţii din ţara noastră trebuie să cunoască, că spre a deveni mason trebuie să crezi nestrămutat în Dumnezeu, trebuie să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi, trebuie să cunoască că noi vorbim lumii prin fapte, că binele îl facem în taină, aşa cum propăvăduiesc sfintele noastre scripturi. Preoţii noştri, respectaţii noştri Preoţi trebuie să cunoască faptul că Masoneria repudiază din plin sectele care ne-au năpădit credinţa şi ţara.
Papa Ioan Paul spuse: „Biserica ar trebui să-şi deschidă ferestrele atât ca să vadă afară, dar mai ales pentru a permite aerului curat să intre înăuntru.”
Poate numai în fosta Rusie, credinţa a fost atât de oprimată cât a fost la noi. Să nu uităm că efortul comunismului a fost ca poporul român să devină ateu. La lumina acestor realităţi istorice trebuie reexaminată spiritualitatea atât în areal contemporan, cât şi în perspectiva unor deveniri ale căror începuturi se întrevăd prin ceaţa, prin care corabia statală înaintează uşor, cu grijă să nu se sfărâme de stânci. S-a aşezat asupra lumii o ceaţă, prin care se întrevede o confruntare gravă cum n-a mai cunoscut încă omenirea, când adversarul nu mai este o ţeavă de tun, ci este o nălucă, când mâini teroriste agită arma atomică, agită războiul chimic, când agită viruşi ucigători la care nu cunoaşte nimeni antidotul. La ceasul acesta al istoriei, Masoneria de pe teritoriu cheamă fraţii să stea strânşi umăr la umăr, unul lângă altul, spre a duce în continuare aportul nostru pozitiv, ca, încă o dată o spun, să ne ocupăm locul pe care îl merităm în lume.
Chemarea noastră s-a adresat şi se adresează tineretului, se adresează studenţilor din toate domeniile de cercetare şi suntem bucuroşi că am avut audienţă. Întâia lojă de studenţi, Loja „Mihai Eminescu” a luat cu entuziasm fiinţă.  A doua lojă, Nichita Stănescu este în curs de constituire.
Avem un tineret pe toate planurile extrem de dotat, se anunţă la orizont o generaţie având ca pistă de decolare pe Eugen Ionesco, de rădăcină din Slatina, acesta care a aşezat ca şi O’Neill teatrul contemporan pe coordonate noi în deplin acord cu gândirea lumii.
Acum, când Răul şi-a întins în mod alarmant aripile peste lume, când ignoranţa şi reaua voinţă lasă locul unor forme din ce în ce mai subtile, chemarea spre o nouă expresie a Lucrării noastre Masonice, cere să ocrotiţi şi să respectam Adevărul, să curmam avântul cu care securea corupţiei ciunteşte zeci de suflete, să ne unim prin tradiţionalul lanţ al fraternităţii, închipuind din trupurile şi minţile noastre acel zid unic pe care doar iubirea îl poate întări.
Pe data de 31 octombrie a fost trimisă o scrisoare tuturor Marilor Loji în care au fost menţionate următoarele: alături de toate naţiunile lumii suntem şi noi românii, martorii multiplelor evenimente care continuă să otrăvească pacea omenirii.
Dincolo de strădania personală de perfictibilitate, împlinirea noastră nu va fi întreagă, decât, armonizându-ne în grandioasa Lucrare a Masoneriei Universale, vă asigurăm, iubiţi şi respectaţi fraţi, de întreaga noastră disponibilitate, de alesul sentiment de iubire fraternă pe care-l nutrim faţă de voi şi toţi fraţii români.

Marea Lojă Naţională A României continuă din dorinţa de Adevăr şi Dreptate, condamnarea oricăror acte de corupţie, extremism, sau terorism, acest flagel distrugător care loveşte omenirea şi viaţa alimentată de corupţie, – sângele care irigă şi constituie puterea actului terorist – care se cer anulate.
Am fi onoraţi să înţelegeţi că noi continuăm Lucrarea începută în 5880, regularizată în 5993, Lucrare re-aşezată pe eternele principii ale masoneriei universale, focalizându-şi preţuirea pe neclintitele elemente de tradiţie masonică.
De aceea nădăjduind într-o bună şi fraternă înţelegere a intenţiilor noastre, vă asigurăm încă o dată de întreaga noastră preţuire şi deplina disponibilitate la conlucrare.
În ziua de 24 Ianuarie 6003, la Casa Vernescu, Calea Victoriei 113, Bucureşti, la ora 1200, Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice a sărbătorit jubileul de 10 ani de activitate masonică depusă în cinstea Ordinului, spre binele Patriei în prezenţa fratelui Nicu Filip şi a delegaţilor fraţilor din teritoriu.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este o componenta activa a Masoneriei Universale.
Europa nu constituie ca Statele Unite ale Americii o naţiune, Europa este o constelaţie de culturi, de tradiţii, de orgolii, pe care masoneria Continentului caută să-i dea un numitor comun.
În acest sens Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice încorporează lucrării, găsirea modalităţii corecte ca cele cinci principii fundamentale:
- Credinţa în existenţa Marelui Arhitect al Universului, ţinutele rituale ţinându-se Întru
Gloria Sa;
- Prezenţa celor Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei: Biblia, Echerul şi Compasul;
- Interzicerea dicuţiilor cu subiect politic sau religios în cadrul ţinutelor rituale;
- Neadmiterea femeilor în cadrul ţinutelor rituale;
- Respectarea întocmai a Landmark-urilor;
Să fie puse în acord cu noile realităţi politice, sociale, cu noile alianţe, într-un cuvânt cu miezul problemelor noi de existenţă ce s-au conturat.
S-a văzut cât de greu, cu câte flexiuni Constituţia Europeană nu şi-a putut căpăta acordul ţărilor componente.
Se încearcă aceasta prin masoneria continentului?
Se pare că da; până în prezent nouă Mari Loji din ţari europene şi-au dat acordul.
Viitorul ne va aduce răspunsul, se pare că pentru prima dată în istorie, masoneria nu este gândită prin dogmatica ei, ci prin modul vertiginos cum se desfăşoară evenimentele într-o lume atât de contradictorie, de agitată, în care pupila timpului deschisă, “văzând” clar, e imediat reacoperită de ceţuri.

MARE  MAESTRU
AL MARII LOJI NAŢIONALE A ROMÂNIEI - 
Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice
VIOREL DĂNACU


Copyright © 2002 - 2012 MLNaR | MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice.
All rights reserved.
Distribuirea şi, sau reproducerea totală sau parţială a informaţiilor şi materialelor este strict interzisă fără aprobarea scrisă a conducerii  MLNaR-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice si se pedepseste conform legii.

Protected by Copyscape Web Plagiarism Tool