International‎ > ‎

Cuvantul Marelui Maestru din data de 19.05.2012

postat 21 mai 2012, 04:18 de Loja Athenaeum

CUVANTUL ROSTIT DE

 DR.VIOREL DANACU

MARE MAESTRU

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice ,

La CONFERINTA MASONICA PUBLICA cu TEMA :

“ACTUALITATI IN MASONERIA ROMANEASCA “ ,

La Orientul Iasi ,

 

                                                                          IASI , 19 MAI 2012 ,

Respectati frati ,

Stimati cetateni ,

 

Masoneria romana si-a mentinut verticalitatea neintrerupt , lumina masonica , nefiind niciodata stinsa , chiar si atunci cand au fost regimuri totalitariste , extremiste s.m.d. .

Plecand de la acest ADEVAR , avem o datorie si o obligatie totodata , fata de inaintasii nostrii masoni , noi fratii din Lojile de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice sa stergem praful uitarii de pe documentele , arhivele masonice exsistente si azi , in diverse locuri ale Academiei Romane , Arhivelor Statului , Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitatii , de la diferite familii de masoni cu traditie , pentru a RECONSTITUI ceea ce se cheama Istoria Masoneriei Romane din cele mai vechi timpuri , care a exsistat pe melegurile noastre , romanesti .

Trebuie sa se stie ca Dunarea a fost , este si va fi un izvor de cultura masonica danubiana , nesecat , care a dat o civilizatie , prin convietuirea pasnica a mai multor etnii , unicat in regiune , astfel ca se poate vorbi de un exemplu de interculturalitate , de un TEMPLU IDEAL AL UMANITATII , cu ritualuri INITIATICE , dintre cele mai variate si vechi   cunostinte dintre cele mai profunde  ale civilizatiei  danubiene .

Pentru materializarea acestor acţiuni , a fost necesara  transformarea Marii Loji Naţionale A României , într-un spaţiu de cercetare a nevoilor societăţii româneşti şi de identificare a căilor şi mijloacelor necesare progresului şi modernizării , astfel , la 24 ianuarie 2012 , Conventul a decis recunoasterea , public , a Lojilor de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice , în care am lucrat  de 10 ani , reunind , ca membrii sau vizitatori , pe fraţii care sunt preocupaţi de dezvoltarea gândirii masonice şi de problemele cu care se confruntă societatea contemporană , devenind astfel coloana de susţinere istorică , socială şi în cea mai mare parte metafizică a structurilor , ce am început a dezvolta împreună cu ilustrul frate Nicu Filip Primul Mare Maestru al Masoneriei Romane si cel care m-a investit cu toate prerogative  masonice Mare Maestru .

Lojile  de Ritualistică Comparata si Cercetare Masonica , constituie dovada maturităţii gândirii masonice prin adâncirea izvoarelor şi convergenţa lor într-o entitate doctrinară constituţional filozofic masonică .

Masoneria constituită pe teritoriul României a găsit un fond fertil, arhaic, precreştin ; de unde caracterul profund religios înclinaţia spre meditaţie şi tradiţionalism a poporului roman . Lojile de Cercetări propun punerea în discuţie şi demararea unei Enciclopedii Masonice Universale , de concepţie original . Lucrarea implică profesionalitate şi o continuă supraveghere de ansamblu , termene fixate de colectivul redacţional .

Ca punct de plecare va fi trimisă o adresă către toate Marile Loji de la care am primit recunoaştere , rugând fiecare Mare Lojă să binevoiască ca pe un număr de pagini să-şi constituie în limba Engleză, propria sa istorie de la origini până în zilele noastre. Lucrarea la Enciclopedia Masonică a început deja. O lucrare complexă la care  participa fraţi din Obedienţa MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice  .

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice ,  este Obedienţă autonomă , suverană, recunoscută de masonii de pe intreg teritoriul României .

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice , a fost regular constituită din trei Loji regular constituite primind Lumina de la Mari Loji Regulare universal recunoscute şi continuă tradiţia masonică prin Conventul Extraordinar de la Braşov 13-14 aprilie 6002, prin noi şi ilustrul Frate Mare Maestru Ad Vitam Nicu Filip , ctitorul masoneriei regulare contemporane de Rit Scoţian Antic şi Acceptat pe teritoriul României.

Masonii ce alcătuiesc , MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice , proclamă cu tărie credinţa Întru Marele Arhitect al Universului , în puterea şi voinţa Sa revelată , în nemurirea sufletului , în Constituţie şi este profund TRADITIONALA , RITUALICA SI SPIRITUALA .

Cele trei Mari Lumini ale Masoneriei Universale: Cartea Legii Sacre (Biblia, Torah, Coranul sau Zend Avesta, după caz) deschisă, Echerul şi Compasul, sunt în deplină cinstire, aşezate la vedere, pe tot timpul lucrărilor ce se desfăşoară în Lojile de sub Obedienţa MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice .

La Orient , stau cele trei Mari Simboluri Sacre: Ochiul lui Dumnezeu în Triunghiul Sacru, Soarele şi Luna, de o parte şi de alta a lui, patronând dinspre Orient rândurile de fraţi corespunzătoare celor două coloane fundamentale „J”şi„B” .

La MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice pe peretele corespunzător poziţiei Soarelui , înspre Orient , este arborată Baniera MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice , iar pe cel corespunzător Lunii, este arborat Tricolorul României .

În mod solemn şi sacru , orice iniţiat în masonerie , va depune jurământul cu mâna stângă şi privirea aşezate deopotrivă pe Cartea Legii Sacre deschisă , pe Echer şi pe Compas , pentru a vibra în armonia dintre cuvânt şi sacralitatea divinului .

Marea Lojă Naţională A României are suveranitate masonică deplină pe întreg teritoriul României, asupra Lojilor de sub Obedienţa sa. Se autoguvernează, având putere absolută asupra Lucrării celor trei grade: Ucenic , Calfă , Maestru .

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice , nu-şi împarte autoritatea cu nici o altă putere masonică sau laică asupra celor trei grade amintite şi nici un demnitar din conducerea vreunui Rit nu poate deţine în paralel demnităţi şi funcţii în Marele Consiliu al MARII LOJI NATIONALE A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice.
Marea Lojă Naţională A României, autorizează funcţionarea în teritoriul pe care îl guvernează a Riturilor de perfecţiune, universal acceptate .

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice şi Lojile de sub Obedienţa sa , în timpul Ţinutelor ritual , interzice discuţiile politice, religioase sau de afaceri .

Masoneria de Rit Scoţian Antic şi Acceptat , lucrând pe teritoriul României trebuie să reprezinte coloana de susţinere morală , materială şi socială a naţiunii române. Masoneria , prin lucrarea sa , contribuie la garanţia drepturilor cetăţeneşti şi respectul naţiunii noastre în lume.
MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice participă activ la viaţa de zi cu zi a României .

Avem astăzi o Lojă ţărănească, care lucrează pentru ridicarea material , socială a satului românesc . Suntem pe cale de a înfiinţa noi triunghiuri ţărăneşti , în alte puncte ale ţării , la Putna , Teleorman , Maramureş . Masoneria îşi propune să depună eforturile  ca ţăranul roman , devenind agricultor , acesta să ducă la închegarea unor microferme , cu randament sporit , cu mijloace mecanice de lucru , cu un sprijin sporit şi competent al organelor statale . Am mai spus-o , ţăranul roman nu trebuie căutat în balade , în muzee de artă folclorică , nici in literatură  . Ţăranul roman , dintotdeauna a constituit clasa cea mai năpăstuită. A dat cu sapa , a tras cu coasa , jumătate din an pus să hiberneze . Masoneriei îi revine rolul să-l facă pe ţăran contemporan epocii , conştient că este o forţă care poate realiza enorm pentru ca ţării , întregii naţiuni să-i meargă bine , restabilind astfel un echilibru între sat şi oraş .

Avem un cler care şi-a dat din plin obolul de suferinţă şi moarte în închisorile şi lagărele de muncă forţată , a căror amintire încă cutremură de groază , dar care acum s-a estompat şi continuă să se estompeze , devenind istorie , subiect de discuţie în mari adunări filozoficeşti.
Noi românii suntem – naţiunea în majoritatea ei – creştini ortodocşi.    N-am oprimat celelalte culte , nicicând . Nu am dărâmat bisericile sub ocrotire papală cu tunul cum a făcut-o la ordinul habsburgic , generalul Bem . Este de dorit să avem Preoţi Masoni , pe care îi chemăm să ne cunoască , să cunoască idealurile şi eforturile noastre pentru unire şi respectul celorlalte religii . Preoţii din ţara noastră trebuie să cunoască , că spre a deveni mason trebuie să crezi nestrămutat în Dumnezeu , trebuie să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi , trebuie să cunoască că noi vorbim lumii prin fapte , că binele îl facem în taină , aşa cum propăvăduiesc sfintele noastre scripturi .  Preoţii noştri , respectaţii noştri Preoţi trebuie să cunoască faptul că Masoneria repudiază din plin sectele care ne-au năpădit credinţa şi ţara . Papa Ioan Paul spuse: „Biserica ar trebui să-şi deschidă ferestrele atât ca să vadă afară, dar mai ales pentru a permite aerului curat să intre înăuntru. ”.

 Poate numai în fosta Rusie , credinţa a fost atât de oprimată cât a fost la noi. Să nu uităm că efortul comunismului a fost ca poporul român să devină ateu. La lumina acestor realităţi istorice trebuie reexaminată spiritualitatea atât în areal contemporan , cât şi în perspectiva unor deveniri ale căror începuturi se întrevăd prin ceaţa , prin care corabia statală înaintează uşor , cu grijă să nu se sfărâme de stânci. S-a aşezat asupra lumii o ceaţă , prin care se întrevede o confruntare gravă cum n-a mai cunoscut încă omenirea , când adversarul nu mai este o ţeavă de tun ci este o nălucă , când mâini teroriste agită arma atomic , agită războiul chimic , când agită viruşi ucigători la care nu cunoaşte nimeni antidotul. La ceasul acesta al istoriei , Masoneria de pe teritoriu cheamă fraţii să stea strânşi umăr la umăr , unul lângă altul , spre a duce în continuare aportul nostru pozitiv , ca , încă o dată o spun , să ne ocupăm locul pe care îl merităm în lume .

Chemarea noastră s-a adresat şi se adresează tineretului , se adresează studenţilor din toate domeniile de cercetare şi suntem bucuroşi că am avut audienţă . Întâia lojă de studenţi , Loja „Mihai Eminescu” a luat cu entuziasm fiinţă.  A doua lojă , Nichita Stănescu est eîn curs de constituire . Avem un tineret pe toate planurile extrem de dotat , se anunţă la orizont o generaţie având ca pistă de decolare pe Eugen Ionesco , de rădăcină din Slatina , acesta care a aşezat ca şi O’Neill teatrul contemporan pe coordinate noi în deplin accord cu gândirea lumii .

Acum , când Răul şi-a întins în mod alarmant aripile peste lume , când ignoranţa şi reaua voinţă lasă locul unor forme din ce în ce mai subtile , chemarea spre o nouă expresie a Lucrării noastre Masonice, cere să ocrotiţi şi să respectam Adevărul , să curmam avântul cu care securea corupţiei ciunteşte zeci de suflete , să ne unim prin tradiţionalul lanţ al fraternităţii , închipuind din trupurile şi minţile noastre acel zid unic pe care doar iubirea îl poate întări .

Pe data de 24 ianuarie 2012 , a fost trimisă o scrisoare tuturor Marilor Loji în care au fost menţionate următoarele : alături de toate naţiunile lumii suntem şi noi românii , martorii multiplelor evenimente care continuă să otrăvească pacea omenirii . Dincolo de strădania personală de perfictibilitate , împlinirea noastră nu va fi întreagă , decât , armonizându-ne în grandioasa Lucrare a Masoneriei Universale , vă asigurăm , iubiţi şi respectaţi fraţi , de întreaga noastră disponibilitate , de alesul sentiment de iubire fraternă pe care-l nutrim faţă de voi şi toţi fraţii români .

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice , continuă din dorinţa de Adevăr şi Dreptate , condamnarea oricăror acte de corupţie , extremism , sau terrorism , acest flagel distrugător care loveşte omenirea şi viaţa alimentată de corupţie , – sângele care irigă şi constituie puterea actului terrorist , care se cer anulate . Am fi onoraţi să înţelegeţi că noi continuăm Lucrarea începută în 5880 , regularizată în 5993, Lucrare re-aşezată pe eternele principii ale masoneriei universal , focalizându-şi preţuirea pe neclintitele elemente de tradiţie masonică .

De aceea nădăjduind într-o bună şi fraternă înţelegere a intenţiilor noastre , vă asigurăm încă o dată de întreaga noastră preţuire şi deplina disponibilitate la conlucrare .

Europa nu constituie ca Statele Unite ale Americii o naţiune , Europa este o constelaţie de culturi , de tradiţii , de orgolii , pe care masoneria Continentului caută să-i dea un numitor comun.
În acest sens MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice , încorporează lucrării , găsirea modalităţii corecte ca cele cinci principii fundamentale:
- Credinţa în existenţa Marelui Arhitect al Universului, ţinutele rituale ţinându-se ÎntruGloria Sa ;

- Prezenţa celor Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei: Biblia, Echerul şi Compasul ;

- Interzicerea dicuţiilor cu subiect politic sau religios în cadrul ţinutelor rituale ;

- Neadmiterea femeilor în cadrul ţinutelor rituale;
Să fie puse în acord cu noile realităţi politice , sociale , cu noile alianţe  într-un cuvânt cu miezul problemelor noi de existenţă ce s-au conturat.
S-a văzut cât de greu , cu câte flexiuni Constituţia Europeană nu şi-a putut căpăta acordul ţărilor componente . Se încearcă aceasta prin masoneria continentului ? Se pare că da ; până în prezent nouă Mari Loji din ţari europene şi-au dat acordul . Viitorul ne va aduce răspunsul , se pare că pentru prima dată în istorie , masoneria nu este gândită prin dogmatica ei, ci prin modul vertiginos cum se desfăşoară evenimentele într-o lume atât de contradictorie , de agitată, în care pupila timpului deschisă , “văzând” clar, e imediat reacoperită de ceţuri.

 

 

Romania , Gradina Maici Domnului , cum a zis , Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II , cand a vizitat Tara noastra , cu ani in urma , este adanc infipta in radacinile ei culturale , initiatice , traditionale si spirituale , lucru confirmat de mari cercetatori , de documentele exsistente , gasite in diferitele vestigii arheologice , gratie , arheologilor romani si strini , incepand de la Dunarea de Jos , la Cucuteni , la Curtea de Arges , Placutele de la Tartaria , Sarmisegetuza , la Prima Scoala Romaneasca din Scheii Brasovului .

Masoneria , este o cale initiatica , pe care , cel care o parcurge , se slefuieste , se desavarseste , printr-o crestere pe verticala , spiritual moral si intelectual , astfel ca Lumina care naste din Adevar , este cea care ofera statutul de om liber , initiat , care cauta aceasta Lumina si Adevar , continuu pana la sfarsitul veacurilor .

Reintoarcerea la izvoare nu inseamna regresie , ci cunoasterea adevarului primordial , a Luminii , a iubirii de aproape , a cunoasterii intreg Universului , a Constructiei  Marelui Arhitect , marelui Creator , a tot si toate , a Tatalui , a Fiului si Sfantului Duh , Biblia este una din cele trei Mari Lumini pe care candidatul depune primul Juramant Masonic , la initiere , fiind lampadoforul caii initiatice .

Aceste cateva ganduri , deocamdata , vi le supun investigatiei , fratiilor voastre , pentru a ne da seama cu totii , ca noi fratii din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI –Loja de Ritualistica Comparata si Cercetare Masonica , avem posibilitatea deschiderii unui nou orizont initiatic si anume acela al unei Masonerii Spirituale .

Masoneria a cunoscut mai multe etape : mitica , legendara , operative si speculativa , aceasta ultima etapa speculative nu mai poate fi vazuta cu aceleasi dioptrii ca acum zeci si sute de ani , s-au produs mutatii fantastice , in relatia om sacru , in genomul uman , etc , masoneria , este daca vrei ca si cum ai calari un cal de lemn , asadar , azi , intr-o societate lipsita de moralitate , constiinta , unde forta face legea , iubirea de pamant , de copii , de familie a disparut , proprietatea nu mai este sfanta , asa cum bunici si strabunicii nostrii o iubeau si apara chiar cu pretul vietii , singura , care poate reda iubirea de pamant , constiinta , moralitatea , iubirea de aproape , intre noi generatiile de azi si viitoare , este Masoneria Spirituala , impreuna cu Sfanta Biserica , care si-a adus un aport fundamental in toate momentele grele , prin care tara , oamenii , au trecut , de-a lungul timpului .

Programul National Masonic , pe care l-am initiat si lansat cu ani in urma la Tismana , prin prima Loja Masonica sateasca care am consacrato , la Hobita , satul unde s-a nascut titanul sculpturii universale , constructia Monumentului Eroilor satului Hobita din Primul si al Doilea Razboi Mondial , cu fratii , constructia Troitei Masonice , in stil gorjean si asezarea ei in cimitirul satului , langa parintii lui Brancusi , ca semn crestin al exsistentei lui Constantin Brancusi  alaturi de parintii sai , sunt cateva fapte , modeste , care demonstreaza ca satul romanesc este cel care a dat tarii totul , intotdeauna , din el ne tragem cu totii , acolo  la  locul natal , este oaza in care spiritul fiecaruia dintre noi este prezent si ramane vesnic , fratii  din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Lojile de Ritualistica Comparata si Cercetare Masonica , avand un rol insemnat la conservarea patrimoniului initiatic national si universal .

Asezarea la o masa ovala , si nu cu colturi a masoneriei nationale si universale , este un deziderat pentru generatiile viitoare de masoni , pentru o Pax Masonica Nationala si Universala , Intru Gloria Marelui Arhitect al Universului , a Marelui Creator , Constructor , a lui Dumnezeu .

Pentru aceasta , fratilor , din MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Lojile de Ritualistica Comparata si Cercetare Masonica , le revine un rol extraordinar si anume sub “umbrella” unei Mari Loji Nationale , fratii , de etnii diferite , religii diferite , culturi diferite , sa aibe libertatea sa practice masoneria , in formele spirituale proprii , ale unor ritualuri comparative , in Loji de Sfantul Ioan , in Loji de Sfantul Andrei , in Loji de Sfantul Constantin , de rit scotian , rectificat , egiptean , elen , Memphis misraim , York , s.m.d. , deci o Masonerie Spirituala , singura care va asigura puntile de legatura spre o Pax Masonica Nationala si Universala , eliminand astfel acest individualism , egoism masonic speculative , care se transforma practic intrun sport antimasonic national , inuman .

Coruptia , banii , averile sunt azi maxime ale multora care au intrat in masonerie dar masoneria nu a intrat in ei , lucru care a produs un declin , o scadere a prestigiului si totodata a increderii tinerilor in masoneria speculativa , insasi termenul , cuvantul nu mai are rezonanta initiatica , azi .

Inchei pentru moment , cu increderea , ca toti cei care simt romaneste , traiesc , gandesc  , romaneste , vor fi initiatii de maine , care impreuna sa facem o masonerie romaneasca , o masonerie pentru romani si o masonerie pe intelesul romanilor , o Masonerie Spirituala , eliminand confuzia , reaua credinta , ca masoneria este o societate obscura , care face rau oamenilor , sau ca vrea sa conduca Guvernele lumii s. m. d. nu masoneria , incepe in fiecare zi , cu fiecare rasarit de Soare , nu exista mason mai mare si mason mai mic , un initiat niciodata nu poate exclude un alt initiat, principiile de LIBERTATE , EGALITATE , FRATERNITATE au fost si raman la baza tuturor ritualurior initiatice , fiind coloana vertebrala , de sustinere a Ordinii si nu Haosului , intre oameni , laolalta cu Credinta Crestina marturisita de Sfinta  noastra  Biserica .

ATOTPUTERNICUL MARE CONSTRUCTOR AL UNIVERSULUI SA FIE IN NOI SI PENTRU NOI ,

AM ZIS ,

DR.VIOREL DANACU

MARE MAESTRU

MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-

Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

Comments