Arhiva‎ > ‎

Cuvant Mare Maestru - Hobita

postat 2 sept. 2012, 09:29 de Loja Athenaeum

Iată nu peste puţin timp se împlinesc trei ani de la Conventul Extraordinar de la Orientul Braşov, care a marcat angajarea noastră în continuarea lucrării masonice pe teritoriul României prin tradiţie, morală şi cultură.

Ne aducem cu toţi aminte de acel moment, istoric, când am pornit împotriva corupţiei, terorii, minciunii, am luat atitudine, delimitându-ne cu fermitate.

De la început mulţumesc şi atunci şi acum fratelui NICU FILIP, vouă fiecăruia, pentru înţelepciunea, puterea şi răbdarea avută, în angajarea cu responsabilitate în continuarea procesului de regenerare prin schimbări radicale, care în esenţă au însemnat respectarea Constituţiei şi Regulamentului Masonic de la Alba Iulia 6993 - când primul Mare Maestru ales a fost fratele NICU FILIP.

Noi toţi, împreună, continuăm lucrarea începută cu mult înainte, aşa cum reiese din scrierile fratelui NICU FILIP, de cu mulţi ani înainte, pe vremea când masoneria era interzisă.

Aici a existat, mai sunt în viaţă fraţi care spun aceste lucruri.

Dacă lucrurile au fost aşa, după Braşov, am continuat lucrarea, căutând a o împleti cu fapte. Am mers la rădăcini - respectiv am căutat să-i cinstim cum se cuvine pe fraţii trecuţi la Orientul etern - Marii Maeştri Sever Frenţiu şi Adrian Dohotaru.

Am ridicat un monument, în curte, şi au fost inscripţionate pe două plăcuţe rugăciunile noastre către ei. La mormântul lor am făcut apoi, de fiecare dată, slujba de pomenire, cu îngrijirea ce se cuvine.

Post mortem li s-a acordat Marea Cruce Masonică pentru dăruire, înţelepciunea cu care au slujit Ordinul şi ţara.

Au fost ţinute de Mare Consiliu lunare în care fraţii au participat intens, de multe ori ţinute lărgite pentru a ne consulta, pentru a vedea cum şi de ce trebuie aşa şi nu altfel.

Au fost Convente anuale în care au fost validate Decretele de înfiinţare a Lojilor şi toate celelalte hotărâri.

Au fost ţinute nenumărate, conferinţe la curte, unde au fost prezentate fraţilor, din învăţăturile masonice, chiar pe o tablă, cu creta în mână.

Astfel de întâlniri au avut loc în teritoriu, la Orientul Alba Iulia, Braşov, Bran, râul Vadului, Iaşi, Bacău, timişoara, Arad, Constanţa, Balş, Slatina, Caracal, Craiova, Hobiţa, Alexandria, Baia Mare etc.

Toţi fraţii cărora le mulţumesc şi cu acest prilej, au participat cu sufletul la organizarea acestor întâlniri, ţinute ale noastre.

Pentru prima dată când au fost ridicate probleme la nivel de principii şi nu de nimicuri.

Au avut loc iniţieri, au venit fraţi din diferite domenii, cu înaltă responsabilitate şi de mare valoare.

Mare Maestru

Al Marii Loji Naţionale A României
VIOREL DĂNACU